Velkommen

Velkommen - og takk for at du stakk innom. Her rår det positive (og av og til det som er vanskelig). Jeg har tanker om så mye, men mest om alt som skaper glede i sjel og sinn, de optimistiske, lyse tankene, som mange ganger har reddet meg fra å gå under. Ikke tro at jeg bare har opplevd medgang, men jeg har snudd motgangen til lærdom. Det er på en måte den som har gjort meg til den jeg er. Ellers blir det vakre omgivelser, godord til familie og venner og alt som ellers forskjønner livet.

tirsdag 7. januar 2014

7. januar 2014

Eldbjørg og Knut har navnedag.

På primstaven er merket et lite kors eller en svøpe.Den hellige Emilian av Saujon ( -767) har minnedag 7. januar. 

Den hellige Emilian (Emilio) av Saujon ble født i Vannes i Frankrike. Han var munk i Saujon, nær Saintes, og døde som eremitt i Combes-skogen nær Bordeaux. En berømt vin ble senere oppkalt etter ham. 

Eldbjørgdagen, norsk navn på 7. januar. I norrøn tid ble dagen kalteldsdagr jóla, og på Island heter den ennå eldbjargarmessa. Eldbjørg betyr egentlig ildberging, men er stundom blitt oppfattet som navn på en helgen, St. Eldbjørg (i Bohuslän Eldborg). Da drakk man «eldbjørgminne», og tok varsler for fremtiden av drikkekaret. Enkelte forskere har i dette ment å se restene av et tidligere drikkoffer til arneilden, som hadde brent gjennom hele julen og som man nå ville berge for det kommende år. Som bevis for dette har man tatt de eldsbøner som ble brukt når man slo drikkofferet (øl) i varmen, f.eks. i Valdres: «Hjelpe meg Gud og Sante Knut, at aldri min varme sloknar ut»; eller i Telemark: «So høgt min eld, men inkje høgare og heitare hell».

Sankt Knut, 7. januar, har navn etter den danske hertug Knud Lavard, som ble myrdet 7. jan. 1131. På primstavene finner vi stundom en klokke, som har sammenheng med rimet: «Sankte Knut ringer jula ut.» Over hele Norden ble denne dagen regnet som den siste i juleperioden, og flere steder blir den kalt Avfaredagen; da skulle gjestene reise hver til sitt. Andre steder ble Sankt Knut kalt Eldbjørgdagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar